Voorbeelden Overbruggingsfonds

In welke situaties kan het Overbruggingsfonds uitkomst bieden? Hieronder leest u enkele voorbeelden. Vanwege de privacy zijn de namen van de aanvragers verzonnen.

Marco is 53 jaar en woont alleen. Hij heeft een bijstandsuitkering van de gemeente. Op deze uitkering is volledig beslag gelegd. Marco heeft geen spaargeld. Nu heeft de Belastingdienst ook nog de toeslagen niet uitbetaald, omdat hij nog vorderingen op toeslagen heeft openstaan. Een medewerker van Stadsring51 heeft voor hem een verzoek ingediend om de verrekening van de toeslagen ongedaan te maken. Er is immers geen rekening gehouden met de beslagvrije voet. Omdat Marco geen geld heeft kan hij niet wachten op de afhandeling van dit verzoek. Daarom heeft de medewerker ook een aanvraag bij het Overbruggingsfonds ingediend voor een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Het fonds heeft € 252,- uitgekeerd. Als de Belastingdienst het verzoek honoreert, wordt dit bedrag met de uit te keren toeslagen verrekend.

René (35 jaar) en Marian (32 jaar) wonen al 11 jaar samen. Zij werkten bij hetzelfde bedrijf dat een paar jaar geleden failliet is gegaan. Sinds kort hebben ze een bijstandsuitkering. Bij het doorgeven van hun toetsingsinkomen aan de Belastingdienst hebben ze een fout gemaakt. Hierdoor krijgen ze geen toeslagen meer uitbetaald. Het juiste toetsingsinkomen hebben ze inmiddels wel doorgegeven, maar voordat dit verwerkt is, zijn ze twee maanden verder. Omdat ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, heeft een medewerker van een STIP een aanvraag bij het Overbruggingsfonds ingediend. Het fonds keert ter overbrugging € 1.052,- uit, totdat de zaak weer rechtgezet is.

 

Jacco, een alleenstaande man van 49 jaar, had een Ziektewetuitkering. Na twee jaar is hij beoordeeld voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (de Wia). Maar voor een Wia-uitkering komt hij niet in aanmerking. Daarom heeft hij een WW-uitkering aangevraagd. Die afhandeling van deze aanvraag neemt nog ongeveer een maand in beslag. Zo lang kan hij niet wachten, omdat hij geen geld meer heeft om zijn vaste lasten te betalen. Een medewerker van het Geldloket heeft een aanvraag bij het Overbruggingsfonds voor hem ingediend. Het fonds verstrekte een bijdrage van € 750,- ter overbrugging. 

Semira, alleenstaand, 62 jaar staat voor de pinautomaat en wil geld pinnen. Ze krijgt echter de mededeling dat er onvoldoende saldo is en dat ze contact op moet nemen met de bank. Ze begrijpt er niets van: ze werkt en heeft een inkomen van € 1100,- netto p.m. Er zou voldoende geld op moeten staan.
Ze neemt contact op met de bank en daaruit blijkt dat er beslag gelegd is door een schuldeiser op haar saldo. De schuldeisers heeft € 25.000,- van haar tegoed. Dit betekent dat de bank alles wat onder het beslag valt (wat er op de rekening staat op het moment van beslag leggen) door moet betalen aan de schuldeiser. De rekening wordt geblokkeerd en de klant kan niets meer met haar rekening doen.
Ze komt hierdoor in de problemen, omdat ze haar vaste lasten niet kan betalen en geen geld meer heeft om te eten. Ze heeft geen familie of vrienden waar ze een beroep op kan doen. Het overbruggingsfonds verstrekt een lening zodat mevrouw die maand de vaste lasten kan betalen en in haar levensonderhoud kan voorzien.

check room availability