Informatie Overbruggingsfonds

Het overbruggingsfonds is voor inwoners van Amersfoort die snel financiële hulp nodig hebben, omdat zij tijdelijk onvoldoende inkomen hebben voor hun eerste levensbehoeften. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat:

Leerlingen in klas_web

Deze hulp is in principe een lening. Als terugbetaling redelijkerwijs niet mogelijk is, kan ook worden gekozen voor een gift. De financiële hulp is voor de kosten van de eerste levensbehoeften: drinkwater, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg.

Voorwaarden:

Wie kan deze hulp aanvragen?
Alleen professionele of vrijwillige hulp- en dienstverleners die vanuit een stichting of organisatie contact hebben met de cliënt, kunnen een aanvraag indienen. Cliënten kunnen met hun vragen ook bij deze mensen terecht.

Dat kan iedere stichting, vereniging of genootschap zijn, die iets voor een ander wil betekenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Stadsring51, Leger des Heils, Wijkteams, bewindvoerders, kerken, Voedselfocus, Kwintes, Humanitas en Riagg.

Hoe dient u de aanvraag in?
Aanvragen doet u met behulp van het aanvraagformulier. Dit formulier moet u volledig invullen en voorzien van een identiteitsbewijs van uw cliënt.
Lukt het niet om een identiteitsbewijs mee te sturen?  Dan kunt u ook alvast de aanvraag versturen en het identiteitsbewijs nasturen per mail.
De beslissing van het Sociaal Fonds Amersfoort valt doorgaans binnen drie werkdagen.

Meer weten? Kijk ook eens bij de voorbeelden.

 

 

 

check room availability