Aanvraag Overbruggingsfonds

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(indien meer kinderen in toelichting vermelden)

Op welk IBAN rekeningnummer kan de bijdrage worden overgemaakt?

 
 
 
 

Toelichting op de aanvraag

Het overbruggingsfonds is voor inwoners van Amersfoort die snel financiële hulp nodig hebben, omdat zij tijdelijk onvoldoende inkomen hebben voor hun eerste levensbehoeften. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat:

  • de uitslag van een aanvraag voor een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een uitkering) op zich laat wachten;
  • een aanvraag bij een ander fonds loopt en waarover niet tijdig kan worden besloten;
  • of wanneer er acute problemen zijn ontstaan, doordat er beslag is gelegd of toeslagen zijn verrekend, waardoor er tijdelijk niet in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien.


Geef hieronder duidelijk aan wat de reden is dat er momenteel geen of te weinig inkomen is.

Hoe wordt de cliënt ondersteund bij zijn of haar financiële probleem?

Voorstel terugbetaling lening:
(geef hier aan hoe uw cliënt de lening terug wil betalen)

Als u als intermediair verwacht dat het terugbetalen van de lening een probleem wordt, dan kunt u er ook voor kiezen om een gift aan te vragen (u kunt dan het veld 'Voorstel terugbetaling lening' leeg laten). Motiveer daarbij duidelijk waarom terugbetaling niet mogelijk zal zijn.
 
BIJ TE VOEGEN GEGEVENS:

Mocht het u niet lukken om de gevraagde bijlagen te uploaden of u heeft deze nog niet voorhanden, dan kunt u alvast de aanvraag versturen en de documenten per mail naar info@sociaalfondsamersfoort.nl sturen.

In sommige gevallen kan het zijn dat u om extra informatie wordt gevraagd alvorens wij over kunnen gaan tot een besluit.

Het Sociaal Fonds is geïnteresseerd of de overbrugging een verschil heeft kunnen maken voor de cliënt. Daarom vragen we aan u als intermediair om ons na 3 maanden een evaluatie te sturen en ons te informeren in hoeverre uw cliënt steun heeft gehad aan een lening danwel gift vanuit het Overbruggingsfonds.

check room availability