Informatie Ontwikkelfonds

Het ontwikkelfonds is er voor projecten en initiatieven op het gebied van armoedebestrijding, die zonder een bijdrage uit het fonds niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd.

Beoordelingsaspecten

Het bestuur van de stichting SFA beoordeelt de aanvragen vooral aan de hand van deze criteria:

  1. het project wil resultaten bereiken voor de bestrijding of preventie van armoede

  2. het project is gericht op inwoners van Amersfoort

  3. het project staat open voor alle mensen ongeacht hun afkomst, geloof en dergelijke

De voorkeur gaat daarbij uit naar projecten, die vernieuwend of probleemoplossend zijn en waarbij de doelgroep zelf een actieve rol speelt in het project. Overige aspecten die belangrijk zijn in de beoordeling, zijn bijvoorbeeld of de continuïteit van de bereikte resultaten is gewaarborgd, er inhoudelijk en financieel bredere steun is en of de begroting realistisch is.

Aanvragen

In principe kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk een aanvraag voor een donatie indienen. Pas als de stichting SFA een beslissing heeft genomen over de donatie, kan het project starten.

U kunt hier het formulier invullen.

Besluit

Het bestuur van de stichting SFA beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria. Het kan zijn dat het beschikbare donatiebedrag niet voldoende is voor de ingediende goede aanvragen. Dan geeft het bestuur prioriteit aan die aanvragen die het best bij de doelstelling van het SFA passen. Het bestuur kan ook besluiten om een aanvraag af te wijzen, voor een deel toe te kennen of onder voorwaarden toe te kennen. Tegen beslissingen van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Verstrekking donatie

U ontvangt de donatie in de vorm van een gift. Bij projecten met een wat langere looptijd kan het bestuur de donatie in termijnen overmaken. Deze termijnbetalingen kunnen gekoppeld worden aan voorwaarden of aan de fasering van het project.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de stichting SFA zijn van toepassing op de donatieovereenkomst en maken er onderdeel van uit. U kunt hier de algemene voorwaarden lezen.

check room availability