Voorbeelden Ontwikkelfonds

Welke projecten konden dankzij het Ontwikkelfonds plaatsvinden? Hieronder leest u enkele voorbeelden.

Voetbalvereniging APWC start in de wijk de Koppel het project “Beweegrecept voor ouderen”. Dit project is een nauwe samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundige en voetbalvereniging in de wijk de Koppel en Kruiskamp. Het doel van het project is ouderen, die leven op bijstandsniveau, gericht aan te sporen tot deelname aan bewegingslessen, zodat ze beter in hun eigen kracht komen en gezonder worden. Het project is een pilot waarbij ook verzekeraar, Cliëntenraad Sociale Zekerheid en gemeente Amersfoort als klankbord zijn aangehaakt. SFA heeft een donatie toegekend van € 11.000,-.

Stichting de Kledingbank heeft een aanvraag ingediend voor een project, samen met de overige twee sociale banken, dat zich richt op de registratie van cliënten. Doel hiervan is te komen tot een betere registratie van de achtergronden van cliënten en snellere signaleringen van eventuele problemen. Het SFA heeft een donatie toegekend van € 3.000.

Mevrouw Voskamp heeft het initiatief genomen tot het stimuleringsproject “Onrendabelen”. Als oud-docent wil zij op een concrete en praktische manier werksessies organiseren waarbij mensen met een handicap worden begeleid bij het zelf maken van speciale maatkleding. Maatkleding die niet verkrijgbaar is bij de Kledingbank en voor mensen met een laag inkomensniveau onbetaalbaar. Het SFA heeft een donatie van € 1.500,- toegekend met als doel dit initiatief uit te laten groeien tot een project dat verankerd is bij een STIP of buurtcentrum in de wijk Schothorst.

 

check room availability