Amersfoortse jongeren krijgen kans op nieuwe start

19 januari 2022

Honderden jongeren met kleine of grote schulden of geldproblemen krijgen in Amersfoort de komende vijf jaar extra hulp. Gemeente Amersfoort, Stadsring51, Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) en Jeugd Interventie Team (JIT) gaan met een vernieuwende aanpak meer jongeren uit de schulden helpen en houden.  

15943_fullimage_foto stichting bouwdepot manon van hoeckel
Foto: stichting Bouwdepot, Manon van Hoeckel.

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen: “Alle jongeren verdienen kans op een goede toekomst. Jongeren met schulden of die pech hadden met een slechte start thuis, staan vaak al één-nul of meer achter op hun leeftijdsgenoten. En dat werkt door op latere leeftijd. Daar willen we iets aan doen, door hen nu al uit de schulden te helpen en herhaling te voorkomen.”

Uit de schulden
Op initiatief van Stadsring51 en met subsidie van de gemeente, start dit jaar de turbo-schuldregeling voor jongeren met schulden tot 1000 euro. De schuld wordt binnen een week bij de schuldeiser afgekocht, waarna de jongere een jaar lang een bedrag aflost naar vermogen. Zo is een jongere snel schuldenvrij en worden grotere financiële problemen voorkomen. Schulden groter dan 1000 euro kunnen opgelost worden met een saneringskrediet, gefinancierd door het SFA. De schuld die de jongere bij verschillende organisaties heeft, wordt dan in één keer betaald door Stadsring51 met wie ze een betalingsregeling afspreken.

Tegenprestatie
Alle jongeren die in aanmerking komen voor een van deze regelingen moeten ook een maatschappelijke tegenprestatie leveren zoals het afmaken van een opleiding, het volgen van een financiële cursus of zich laten begeleiden naar werk. Als hieraan wordt voldaan dan kan een eventuele restschuld na een bepaalde periode worden kwijtgescholden.

Werken aan de toekomst
Daarnaast gaan tien jongeren meedoen aan een pilot van het Bouwdepot. Dit is een nieuwe methode die (thuisloze) jongeren in financiële problemen of kwetsbare situaties bestaanszekerheid biedt om een zelfstandig leven op te bouwen. De jongeren ontvangen een jaar lang iedere maand circa 1050 euro voor hun levensonderhoud van het SFA. Dit zogenoemde bouwbudget is leef- en leergeld om hun leven op orde te brengen, hun situatie duurzaam te veranderen en een basis te bouwen voor een zelfstandig leven. Van het behalen van een diploma of (om)scholing, tot het vinden van woonruimte en werk. De jongeren pakken de problemen aan die een goede toekomst in de weg staan.

Ondersteuning
Medewerkers van het JIT begeleiden de jongeren. De gemeente ondersteunt dit particuliere initiatief in de vorm van een incidentele subsidie. De projectbegeleiding is in handen van Stadsring51. Onderzoekers van DRIFT/Erasmus Universiteit volgen jongeren in Amersfoort en andere gemeenten voor monitoring en evaluatie van de pilot.

Brede aanpak
De Amersfoortse schuldhulpverlening voor jongeren is onderdeel van een bredere lokale aanpak om inwoners met financiële problemen sneller en beter te helpen. Extra aandacht daarbij is er voor het voorkomen van schulden. Samen met partners uit de stad werkt de gemeente aan (vroeg)signalering van (beginnende) schulden, het inzetten van digitale inkomensbeheer, financiële educatie en het geven van financieel advies op plaatsen waar de inwoner al komt zoals het werkgeversservicepunt, wijkteams, diaconieën en zorginstanties.

 

check room availability